Αμπελακιώτισσα
Αντίρριο
Άνω Χώρα
Ελατού
Κάμπος Σίμου
Καταφύγιο
Κάτω Βασιλική
ΛΑΛΚΑ
ΛΙΜΝΙΤΣΑ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
ΤΡΙΚΟΡΦΟ
ΦΑΜΙΛΑ
ΓΑΥΡΟΛΙΜΗ